Autoriseret osteopat og fysioterapeut i Horsens

PRISER OG GENEREL INFO

Jeg tager mig tid til en grundig anamnese, undersøgelse og behandling, for at kunne give dig den optimale behandling og vejledning

Priser og vilkår

Behandling Priser
Første konsultation, 60 min 850 kr.
Opfølgende konsultation, 45 min 750 kr.
Status til egen læge 350 kr.

Afbud:
Ved afbud bedes du give besked pr. mail senest hverdagen forinden kl. 14:00.
Udeblivelse eller for sent afbud koster 500 kr.

Betaling:
Klinikken modtager MobilePay.
Afregning gerne efter hver behandling. Alternativt kontooverførsel.

Sygeforsikring Danmark:
Klinikken indberetter til Sygeforsikring Danmark.
Tilskud fra "Danmark": Første behandling 175 kr. og efterfølgende behandling 125 kr.

Autorisation:
Jeg er Autoriseret Fysioteraeput ID nr. 09FDZ. Forsikringsselskaberne kræver ofte, at din behandler er autoriseret.

Ingen henvisning:
Suhrs Klinik arbejder udenfor sygesikringen, hvorfor det ikke er nødvendigt med en lægehenvisning.

Røntgen og scannings beskrivelser:
Såfremt røntgen og/eller scanning er foretaget, er det en fordel, hvis beskrivelserne rekvireres, printes og medbringes til første konsultation.

Jeg finder og behandler årsagen til symptomerne

PERSONDATAPOLITIK, COOKIEPOLITIK & VILKÅR FOR DIN BEHANDLING PÅ SUHRS KLINIK

Som patient hos Suhrs Klinik er det nødvendigt, at vi noterer og behandler relevante oplysninger om dig i forbindelse med dine behandlinger her på klinikken.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER OPBEVARER JEG?:
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.

Du kan læse bekendtgørelsen via dette link: www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1090

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, for eksempel fra din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Du kan læse bekendtgørelsen af sundhedsloven via dette link: www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/...

Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7). Du kan læse nærmere herom via dette link: www.retsinformation.dk/eli/2017..

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9: www.retsinformation.dk/eli/2018/...

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?:
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2: www.retsinformation.dk/eli/1090...

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.
E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER:
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

COOKIEPOLITIK:
Hjemmesiden anvender "cookies", som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil, tablet eller anden enhed du bruger for at du kan tilgå denne hjemmeside. Cookies har til formål at genkende hjemmesiden, huske indstillinger, forbedre brugeroplevelsen, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil du kunne opleve at brugeroplevelsen og designet bliver forringet. Idet cookies i høj grad anvendes til at sikre brugerfunktionaliteten, kan du desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Jeg gør opmærksom på, at alle hjemmesider på internettet indsamler cookies. Jævnfør dataloven om GDPR fra 2018, er det et lovkrav, at brugere skal give samtykke til, at hjemmesider må indsamle disse dataoplysninger. Første gang du lander på denne hjemmeside, ser du et banner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på "Afvis", sættes der ingen cookies til statistik. Jeg bruger dog en cookie for at huske dit nej tak til statistik.

Hvis du klikker "Accepter", sættes der cookies til at samle statistik, og banneret forsvinder. Jeg bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. Websitet indeholder cookies fra tredjepart: Google Analytics samt bookingsystemet.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER:
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Se link hertil: www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/990

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

UTILSIGTET HÆNDELSE:
Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her.

PATIENTERSTATNINGEN:
Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel.

Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.